Kontakt

Rzeszowskie  Towarzystwo Telekomunikacyjne Sp. z o.o.
Al. Władysława Sikorskiego 46 B
35–304 Rzeszów

tel. 17 85 40 555
faks 17 85 79 300

e-mail: rtt@rtt.com.pl
http://www.rtt.com.pl


Formularz kontaktowy


Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 18.12.1989 r. Rep. A Nr 5949/1989, Państwowe Biuro Notarialne w Kolbuszowej

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000009680
REGON 005130440
NIP 813-03-35-128