informacja o firmie

Nazwa
Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Siedziba:
al. gen. Władysława Sikorskiego 46 B, 35-304 Rzeszów.

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na mocy Aktu Notarialnego
z dnia 18.12.1989 r. Rep. A Nr 5949/1989, Państwowe Biuro Notarialne w Kolbuszowej 
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000009680; Regon 005130440; NIP 813-35-128.

Zakes  usług

Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie od 1989 roku  świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych budowy oraz modernizacji sieci teletechnicznych, w szczególności linii światłowodowych, szerokopasmowych sieci dostępowych, sieci miejscowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Firma wykonuje również opracowywania projektów sieci okablowania strukturalnego. Firma dysponowanie wykwalifikowanym i posiadającym wieloletnie doświadczenie personelem. Pracownicy spółki prowadzą nadzory inwestorskie w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury teletechnicznej oraz budowy sieci okablowania strukturalnego.
Usługi świadczone przez Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne Sp. z o.o. charakteryzuje najwyższa jakość i profesjonalizm.

 

Współpraca

Firma w ostatnim okresie wykonywała prace projektowe między innymi dla takich operatorów telekomunikacyjnych jak: Orange Polska S.A., Multimedia Polska S.A., Exatel S.A., jak również dla: Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego w Krośnie, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz wielu innych operatorów telekomunikacyjnych.